OY AT SPECIAL TRANSPORT AB:S DATASKYDDSBESKRIVNING

WEBBPLATSENS ANVÄNDARE

Som de flesta webbplatsoperatörer samlar även Oy AT Special Transport Ab in uppgifter om besökarna på vår webbplats som inte går att knyta till någon enskild person. Uppgifterna används för att identifiera typ av webbläsare och språkinställningar samt vilken del av webbplatsen som besöks och tidpunkten för besöket. Syftet med insamlingen av uppgifterna är att bättre förstå hur webbplatsen används. Oy AT Special Transport Ab  följer trafiken på sin webbplats och ger tidvis ut interna sammanställningar av trafiken, till exempel trendrapporter. Oy AT Special Transport Ab kan även samla in personuppgifter som potentiellt går att knyta till en person, exempelvis IP-adresser. IP-adresserna behandlas i enlighet med dataskyddslagen på det sätt som beskrivs nedan.

 

DEL 1 - VAD GÖR VI MED DINA UPPGIFTER?

Oy AT Special Transport Ab:s dataskyddspolicy överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du har frågor som gäller insamlingen av personuppgifter, vänligen kontakta tiina.ahola@aholatransport.com.

När du köper våra tjänster och deltar i köp- eller säljprocessen samlar vi in de personuppgifter du delgett oss, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in IP-adressen för din dator. IP-adressen ger oss information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder. Uppgifter om webbläsare och operativsystem hjälper oss att optimera vår webbplats för olika användare.

Om du registrerar dig som beställare av kundinformation, e-postmarknadsföring eller nyhetsbrev kan vi skicka e-post till dig med information om våra tjänster och kampanjer samt annan aktuell information. Uppgifterna om registrerade mottagare förvaras i en extern tjänst som heter Mailchimp. Kundinformation, information om kampanjer och nyheter finns i regel även tillgängliga på www.atspecialtransport.fi, men då får du inget meddelande om nytt innehåll.

Vi använder tjänsten Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev, kundinformation och marknadsföringsmaterial. Mailchimps register förvaras utanför EU och Mailchimps dataskyddspolicy överensstämmer med GDPR.

Vi rekommenderar starkt att du registrerar dig för att alltid genast få information om nytt innehåll.

 

DEL 2 - SAMTYCKE

Hur får vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter?

När du lämnar ut dina personuppgifter till oss för att köpa våra tjänster godkänner du samtidigt att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsterna.

Kundinformation, till exempel nyheter, trafikmeddelanden och förändringar av allmänna villkor skickas med e-post.

Om vi begär dina personuppgifter för andra syften, till exempel marknadsföring, kommer vi att be om ditt samtycke direkt eller erbjuda dig möjlighet att tacka nej.

Hur kan jag återkalla mitt samtycke?

Om du finns med på vår mottagarlista och vill avanmäla dig kan du göra det genom att kontakta tiina.ahola@aholatransport.com.

 

DEL 3 - TREDJEPARTSTJÄNSTER

Leverantörerna av de tredjepartstjänster vi anlitar sparar i regel enbart personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Vi rekommenderar att du även läser deras dataskyddspolicyer för att förstå hur dina personuppgifter behandlas i dessa tjänster.

När du lämnar www.aholatransport.com eller klickar på länkar till andra webbplatser, upphör dataskyddsbeskrivningen för Oy AT Special Transport Ab att gälla.

Länkar

Länkarna på vår webbplats kan leda till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på andra webbplatser och rekommenderar att du läser deras dataskyddspolicyer.

 

DEL 4 - SÄKERHET

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och iakttar bästa praxis i branschen för att säkerställa att dina personuppgifter inte tappas bort, missbrukas, hamnar i fel händer, modifieras eller raderas.

 

DEL 5 - ÅLDERSGRÄNS FÖR SAMTYCKE

Genom att använda webbplatsen www.atspecialtransport.fi försäkrar du att du är myndig i ditt bosättningsland eller att du som förmyndare gett ditt minderåriga barn tillstånd att använda webbplatsen.

 

DEL 6 - ÄNDRINGAR AV DENNA DATASKYDDSBESKRIVNING

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna dataskyddsbeskrivning och föreslår därför att du läser den igen. Ändringar och kompletteringar gäller från och med publiceringstidpunkten. Om vi ändrar denna dataskyddsbeskrivning meddelar vi vilka uppdateringar som gjorts för att du ska veta vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar uppgifterna och i vilket syfte.

 

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill begära ut, korrigera, ändra eller radera dina personuppgifter som vi samlat in kan du skicka en begäran om det till oss. Om du vill ha mer information, kontakta oss genom att skriva till tiina.ahola@aholatransport.com.